Emlékhely avató

Köszöntő a Jakabfi pihenő avató ünnepségére 2002. március 23.

 

Tisztelt Vendégeink, Kedves Túratársak!

 

Köszöntöm Önöket, kösztöntelek Benneteket a Jakabfi pihenőt avató ünnepségünkön.

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Jakabfi család tagjait, valamint Jankovics Tamás fafaragó művészt.

Pár gondolatot az itt látható emlékhely kialakításáról:

Már az 1999 évi közgyűlésünkön közakarattal szándékunkat fejeztük ki Dr.Jakabfi Rudolf, Rudi bácsi (volt elnökünk) emlékét megörökítő létesítmény kialakításáról.

A sok ötlet, vélemény feldolgozása során arra az elhatározásra jutottunk, hogy a legalkalmasabb hely itt a Keszthelyi hegységben lévő Pad-kő kilátónál első lépésként egy emlékoszlop felállítása, körülötte elhelyezett pihenőpadokkal felelne meg a legjobban elképzelésünknek.

Közben felvettük a kapcsolatot a Balatonfelvidéki Erdő – és Fafeldolgozó Rt. illetékeseivel, akik az első pillanattól kezdve készségesen fogadták terveinket.

Írásos engedélyük után nekiláttunk a gyakorlati munka szervezésének. A Keszthelyi erdészet házhoz szállítással biztosította az emlékoszlophoz szükséges rönköt, a keszthelyi fafaragók kéréseink figyelembevételével és saját művészi munkájukat hozzáadva vállalták a kifaragást. Az erdészet kitisztította a helyszint, asztalokat és pihenőpadokat helyezett el, majd elvégezte a kész alkotás ideszállítását és felállítását, ami a sziklás talajt ismerve nem volt könnyű feladat.

Külön köszönet illeti az erdészet munkáját, kiemelve Szakács István igazgató úr nagyon sokat segítő tevékenységét.

Köszönjük Jankovics Tamás és Gyenese Tamás a fafaragó művészek ízléses, az adott szellemiséghez és helyszínhez illő alkotását.

Köszönjük Kovács Éva elnökségi tagunk helyszíni szervezését.

Remélejük, hogy a mostani kilátó helyén hamarosan egy szebb és magasabb építmény fog elkészülni.

Kívánjuk , hogy az emlékoszlop sokáig hirdesse Rudi bácsi emlékét, aki szervező munkájával példamutatóan, országosan is elismert módon szolgálta Zala megye természetjárását.

Továbbá kívánom azt is, hogy az erre járó kirándulóknak kellemes pihenést biztosítson, természetjáró társaimnak és magamnak pedig, hogy tiszteletünk jeléül évenként legalább egyszer erre túrázhassunk.

 

                                                                                               Kiss László

                                                             Zala Megyei Természetbarát Szövetség

                                                                                                    elnök

 

 

Zalai Természetbarátok Emlékhelye 2005. április 23.

 

A Zala megyei Teremészetbarát Szövetség a Balatonfelvidéki Erdő – és Fafeldolgozó Rt. –vel közös szervezésben 2002. március 23. –án szombaton a Keszthelyi-hegységben lévő Pad-kő kilátó mellett avatta fel a Jakabfi pihenőt. A Keszthelyi erdészet fából készült asztalokat és padokat helyezett ki, és a pihenő részeként került felállításra a Dr. Jakabfi Rudolf tiszteletére készített emlékoszlop. Az emlékoszlop Jankovics Tamás és Gyenese Tamás fafaragók művészi munkáját dicsérik. Dr. Jakabfi Rudolf (1935 – 1999) elnökként több évtizeden keresztül irányította a Zala Megyei Természetbarát Szövetség munkáját.

 

A zalai természetjárók napján 2005. 04. 23 –án 12 órakor A Keszthelyi hegység Pad – kő magaslatán került sor arra az ünnepségre, amikor felavattuk a Zalai Természetbarátok Emlékhelyét. Ezzel a meglévő Jakabfi emlékoszlop kiegészült még kettő emlékoszloppal, ahova felkerültek a táblák.

Ezt megelőzően a Zala megyei Természetbarát Szövetség elnöksége az alábbi határozatot hozta:

1/2005 (II. 24.) Elnökségi határozat: Az elnökség létrehoz egy díszes borítóval ellátott mappát, melyet a „Zalai Természetjárók Aranykönyve” elnevezéssel lát el. Az Aranykönyvbe olyan már nem élő személy neve kerülhet be, aki hosszabb időn keresztül munkásságával maradandót alkotott a zalai természetjárás valamilyen területén, akire méltán büszkén emlékezhetünk. A bekerüléshez bárki tehet javaslatot, de az elnökség dönt. Első alkalommal Zalaegerszegről: Pongrácz János, Dr. Jakabfi Rudolf, Nagykanizsáról: Deák Jenő, Dr. Cseke Ferenc, Tűrjéről: Buruczky Ferenc, Keszthelyről: Kolos Tibor, Bereczky Kálmán nevei kerülnek a könyvbe. A zalai természetjárók emlékére felállítandó faragott oszlopokra az Ő nevük kerül ünnepélyes keretek között elhelyezésre.

 

Az avatóbeszéd szövege, melyet Kiss László a Zala Megyei Természetbarát Szövetség elnöke mondott

 

Tisztelt vendégek!  Kedves túratársak!

A természetjáró annak örül igazán, ha kint lehet a szabadban. Különösen jó érzéssel indul útnak, ha egy olyan eseményre mehet, ahol a Zalai természetjárók emlékhelyét avatják.

Ez történik itt ma is.

Ezelőtt három éve április 23 –án avattuk a Jakabfi pihenőt, ahol most állunk.

Akkor egy szép faragott oszlop került elhelyezésre Dr. Jakabfi Rudolf emlékére.

Hosszas szervező munka után Szövetségünk elnöksége olyan határozatot hozott, hogy egy úgynevezett aranykönyvbe kerülnek azon személyek életrajza, akik életük során kiemelkedő módon járultak hozzá a természetjárás fejlődéséhez, vagy munkásságukkal szolgálták a köz javát.

Első alkalommal hét tiszteletreméltó személy neve került az aranykönyvbe.

Közös tulajdonságuk volt a természet szeretete. Ők polgári foglalkozásuk, hívatásuk mellett rengeteg időt szenteltek közös ügyünkért a természetjárásért, túrázásért.

Megtisztelő számomra, hogy most én emlékezhetek meg róluk, mert mindegyiküket ismertem.

Többükkel együtt dolgozhattam, tőlük tanultam a természetjárással kapcsolatos tudnivalókat.

 

Az emlékoszlopokra felkerült személyekről pár gondolat:

 

Bereczky Kálmán:    bujkakészítő népművészet mestere

                                   sok ismeretterjesztő előadást tartott (Tájak korok múzeumok mozgalom)

                                   gyermekeit is ebben a szellemben nevelte

                                   a mai napon emléktúrával tisztelgünk előtte

                                   Keszthely város díszpolgára

 

Buruczky Ferenc:     meteorológus, óriási energiával bíró fiatalember

                                   terep-kerékpáros, maratoni futó

                                   térképkészítés, túrautak feltárása fűződik nevéhez

                                   tanösvényt neveztek el róla

 

Dr. Cseke Ferenc:    történelem, földrajz szakos tanár

                                   Történelmi emlékhelyek feltárása (Kerekvár, Újzrinyivár stb..)

                                   Dél- Zala túrautak kialakítása

                                   Ismeretterjesztő kiadványok írása (Turistakalauz)

                                   Zala megye első kulcsosház létrehozásának elindítója

 

Deák Jenő:                Postatiszt, Postás Se alapító tagja

                                   Nagykanizsai Természetbarát Bizottság elnöke, Megyei Bizottság

                                   elnökségi tag

                                   túrautak kialakítása, kulcsosház létrehozása fűződik nevéhez

 

Dr. Jakabfi Rudolf:   történelem tudományok doktora

                                   egyik legismertebb személyisége a túramozgalomnak

                                   Zala Megyei Természetbarát Szövetség elnöke

                                   évtizedekig szervezte a mozgalom életét

 

Kolos Tibor:              tanár, népnevelő

                                   Cserkészcsapat vezető

                                   keszthelyiek százait ismertette meg hazánk szép tájaival

                                   nevelte az embereket a természet szeretetére

 

Pongrácz János:       Ő volt szövetségünk első főtitkára

                                   lelkesen szervezte a természetjárás ügyes -bajos dolgait

                                   emlékút őrzi nevét

 

A felsorolt hét személy nevét tartalmazó táblácskákat helyeztük el az újonnan felállított művészien faragott oszlopokra. Emléküket megőrizzük, és az utókor számára örökül hagyjuk.

Kívánom, hogy sok érdemesnek talált név kerülhessen még fel az oszlopokra, de a sors adja meg, hogy lehetőleg csak évtizedek múlva.

Tisztelettel megköszönöm az alkotóknak Bereczky Csaba fafaragó népművészet mesterének, és segítő csapatának munkáját, remekművet alkottak.

Köszönet illeti a Keszthelyi Erdészet dogozóit, külön köszönjük Szakács István Igazgató úrnak szervező munkáját, mert nélkülük nem tudtuk volna létrehozni ezt az emlékhelyet.

Most pedig hagyományaink szerint avatásunk jelképeként egy pohár vörösborral emlékezzünk példaképül álló elődeinkre.